سرپاڼه | شهادت 
 
21st January, 2017


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانید ورځی انځور

ملت مسلمان ومجاهد پرور بی صبرانه انتظار ظاهرشدن امیرمجاهد حزب اسلامی را در کابل، ونیز ازسران حکومت در اجرا نمودن مواد موافقتنامه صلح تقاضا جدی دارند

امیر مجاهد حزب اسلامی افغانستان محترم برادر حکمتیار در آینده نزدیک در کابل ظاهر خواهد شد.

 حزب اسلامی افغانستان مى گويد که در انتخابات آينده، حضور گسترده خواهند داشت.  و ازطرف دیگرسران دولت تاکید دارند که بدون شک  مواد توافقتنامه باحزب اسلامی را عملی میکنند. وماده های  ذیل زیرکاری جدی هئيت دولت قرار دارد

۱ ـ  دولت اینرا  مسولیت و تعهد خویش میداند تا جامعه بین المللی را  وادار نموده که در  برداشتن تعزیرات وحذف اسمای رهبری حزب اسلامی  ازلیست سیاه نظربه تعهدیکه سپردند همکاری نمایند.

۲ ـ  هئیت دولت از  ازاد نمودن تمام زندانیان حزب اسلامی اطمینان میدهد.

۳ ـ وزارت مهاجرین نیز از سپردن زمین برای مهاجرین حزب اسلامی   کمپ نصرت مینه ودیگرکمپ های مهاجرین  از ایران و پاکستان امادگی خود را  اعلام نموده است.

۴ ـ جهت اوردن صلح، امنیت و رفاه مردم وکشور، رهبری دولت  برای جذب افراد مسلکی  حزب اسلامی در داشتن وظایف مهم تعهد سپرده است.

۵ ـ رئیس جمهور شخصا تعهد سپرده که پروسه انتخابات در بهار سال نو اجرا میشود وحزب اسلامی بطور وسیع در انتخابات شرکت می نماید.

۶ ـ هئیت رهبری دولت از مدتی چهارماه به اینطرف، برای اقامتگاه دایمی  محترم حکمتیار امیرحزب اسلامی و به دیکرشخصیت های مهم شوری مرکزی حزب اسلامی   عملا تپ  و تلاش دارد

۷ـ هئیت دولت برای ثبت نمودن معلولین و ورثه شهداء حزب اسلامی جهت بدست اوردن حقوق شان تضمین نموده تا این پروسه تکمیل شود.

 ملت مسلمان ومجاهد پرور بی صبرانه انتظار ظاهرشدن امیرمجاهد حزب اسلامی را در کابل، ونیز ازسران حکومت در اجرا مواد موافقتنامه اقدامات جدی را تقاضا دارد

انځورونهاخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st January, 2017