18th December, 2014


نوی سرمقالی

ورور حکمتیار

لیکنی

شهیدانو کاروان

ترانی

ویډیو

رادیو

د ورځی انځور

شما جرءت وصحبت یک طفل مجاهد و غیور افغان را مشاهده میکنید که در مقابل یک عسکر اشغالگر ایستاده و می گوید

که من به نوکران دالر پرست شما نفرین می گویم شما نمی توانید با این کله پوچ و مغرورتان در کشور عزیز ما دوام اشغال را ادامه دهید اگر ارزو سلامتی را داشته باشید بهتر است از کشور عزیز ما خارج شوید ورنه این پیشانی منحوس شما قانونا و اصولا حق یک مرمی را دارد . این طفل با شهامت پیام ملت مجاهد افغان را برای این سرباز امریکایی چنین ادامه میدهد: شما فکر نکنید که همه افغان ها نوکر و زرخرید دالر و پول شما هستند برای ما پدران ما آموخته که یک روز آزاد زنده گی بهتر است از هزار سال اسارت . شما فکر نکنید که همه افغانها نوکر و غلام هستند شما از شیر مردان افغان خودرا اگاه نماید ! شما برای جنرالان و سانوتوران کاخ سفید تان این حرف تاریخ را برسانید که چرااز اسکندر ،چنگیز،انگلیس و شوروی درس عبرت نگرفتید؟ شما تاریخ شیرمردان افغان را مطالعه نکردید ؟ شما فکر کردید که همه افغان هامثل حامد کرزی و حکومت فاسد اش غلام و نوکر اند ؟ عسکر امریکایی در جواب این طفل با شهامت افغان میگوید: بلی ما اشتباه کردیم حالا می گویم مرگ و نفرین به رهبران کاخ سفیدو جنرالان نظامی ما ، نفرین به غلامان حلقه به گوش ،بی وجدان و دالرپرست افغانی ما!! عسکر امریکایی برای این طفل ادامه میدهد :عساکرما در کشور شما وحشت و جنایت های تاریخی انجام داده است ما مستحق نفرین هستیم و نو کران دالرپرست ما که د رمقابل پول عزت و آبروی مردم و کشور خودرا فروخته انداینها لایق زندگی کردن مثل انسانهای شریف و باوجدان را ندارند . مقاومت مجاهدین شما مارا شکست داد ما حالا از کشور شما خارج میشویم . طفل مجاهد افغان در اخر شعار میدهد : زنده باد اسلام ، زنده باد مجاهدین ، مرگ به اشغالگران و نوکران دالرپرست و مقام پرست شان؛

انځورونه

اخبار

شعر و ادب

18th December, 2014